skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Nâng cấp công cụ tìm kiếm và lọc kết quả báo cáo trên Audit Reports

Google đã nâng cấp công cụ tìm kiếm và lọc kết quả báo cáo trên phần chức năng Audit Reports trong Admin console cho người dùng.

 

Trước đây, khi người dùng gõ một câu lệnh tìm kiếm trên bất kì trường nào trong “Filters”, Google sẽ tự động tìm kiếm ngay khi con trỏ chuột rời khỏi trường – khiến cho người dùng mất nhiều thời gian để lọc những thông tin không đáng có, điều này gây nhiều phiền phức cho họ.

 

Hiện nay, Google đã tối ưu hóa tiện ích cho người dùng bằng cách tạo thêm 1 nút Search bên dưới bộ lọc tìm kiếm, ứng dụng sẽ chỉ được tìm kiếm khi người dùng nhấp vào nút đó.

 

Audit Search

Update: GiMASYS

Back To Top
0974 417 099