skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Nâng cấp Google Calendar trên Android để gọi điện thoại nhanh chóng hơn

Hiện nay Google Calendar đã cập thêm tính năng cho người dùng khi gọi điện thoại (quay số điện thoại) bằng cách tự động thêm passcode.
Người dùng có thể dễ dàng nhấn nút gọi số điện thoại trên chi tiết sự kiện và họ sẽ nhận được gợi ý passcode để thực hiện cuộc gọi một cách nhanh chóng.

 

Tap to Call

 

 

Tuy nhiên, Google Calendar chỉ nhận diện passcode hoặc ID meeting từ trường địa chỉ hoặc trường ghi chú trên sự kiện. Nếu thông tin này không được hiển thị, việc quay số gọi sẽ tương tự như ban đầu, người dùng phải tự thêm passcode bằng tay.

 

Update: GiMASYS

Back To Top
0974 417 099