skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Receive emails with attachments up to 50MB in Gmail

Trước đây, Gmail quy định người dùng chỉ có thể nhận tối đa 25MB/mail nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, giới hạn đó được đẩy lên tối đa 50MB/mail.

 

50MB trong Gmail

Gửi và nhận dữ liệu trong email là một trong những phần quan trọng của việc trao đổi email. Trong khi Google Drive cho phép người dùng có thể chia sẻ tài liệu với nhiều kích thước, thỉnh thoản bạn cần nhận các tài liệu có dung lượng lớn trực tiếp từ email. Do đó, Google giới thiệu tính năng này, cho phép người dùng có thể nhận được email với dung lượng dữ liệu đính kèm lên đến 50MB, gấp đôi so với trước đây.

 

Lưu ý: Việc gửi email đi với tài liệu đính kèm vẫn giữ nguyên là 25MB; tuy nhiên,  bạn có thể sử dụng Google Drive để gửi những file đính kèm với dung lượng lớn.

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099