Slide thumbnail

Update knowledge G Suite

Knowledge

Nhận thông báo sự kiện ở Google Calendar ngay trên trình duyệt

27/05/2016

Chính thức từ tháng 5/2016, Google Calendar đã hoàn thiện và đưa ra tính năng mới cho người sử dụng trong việc thông báo sự kiện sắp xảy ra trên Calendar.

 

Bạn hoàn toàn có thể làm việc liên tục trên các tabs khác nhau mà không bị gián đoạn nhưng vẫn nhận được thông báo về các sự kiện chuẩn bị diễn ra trên Google Calendar bằng cách sử dụng thông báo của trình duyệt Web Notifications (như Google Chrome) thay vì phải mở sẵn một tab dành cho Google Calendar.

 

Gentle Notifications

Nhận thông báo sự kiện bởi thông báo trên trình duyệt

 

Chức năng này có thể dễ dàng kích hoạt bằng cách kích hoạt thông báo trên trình duyệt từ menu thiết lập ở Google Calendar.

Update: GiMASYS

Knowledge

Update and support center for administrator and user