skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Get event notifications in Google Calendar right in your browser

Chính thức từ tháng 5/2016, Google Calendar đã hoàn thiện và đưa ra tính năng mới cho người sử dụng trong việc thông báo sự kiện sắp xảy ra trên Calendar.

 

Bạn hoàn toàn có thể làm việc liên tục trên các tabs khác nhau mà không bị gián đoạn nhưng vẫn nhận được thông báo về các sự kiện chuẩn bị diễn ra trên Google Calendar bằng cách sử dụng thông báo của trình duyệt Web Notifications (như Google Chrome) thay vì phải mở sẵn một tab dành cho Google Calendar.

 

Gentle Notifications

Nhận thông báo sự kiện bởi thông báo trên trình duyệt

 

Chức năng này có thể dễ dàng kích hoạt bằng cách kích hoạt thông báo trên trình duyệt từ menu thiết lập ở Google Calendar.

Update: GiMASYS

Back To Top
0974 417 099