skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Group users into multiple contacts in G Suite

What’s new: Danh bạ G Suite hiển thị thông tin hồ sơ của người dùng trong doanh nghiệp, cho phép họ dễ dàng tìm kiếm và tra cứu thông tin của đồng nghiệp, đối tác trong khi họ sử dụng G Suite làm việc. Ví dụ: tính năng tự động gợi ý địa chỉ Gmail giúp người dùng dễ dàng tìm được email của đồng nghiệp (mà không cần phải nhớ toàn bộ địa chỉ đó) và nhanh chóng gửi tin nhắn cho họ.

 

Trước đây, Google cho phép mỗi domain chỉ có một danh bạ, điều này có nghĩa là admin G Suite chỉ có thể bật hoặc tắt chế độ hiển thị liên hệ cho toàn bộ miền của họ và không thể quản lý được ai xem thông tin nào. Hiện tại, Google giúp admin G Suite nhóm người dùng vào các danh bạ khác nhau với quy tắc hiển thị tùy chỉnh cho từng đơn vị, bộ phận (OU). Ví dụ, ở trong một công ty, nhân viên toàn thời gian có thể truy cập vào danh bạ của tổng công ty, qua đó tìm được thông tin của các nhân viên toàn thời gian và nhân viên bán thời gian khác. Ngược lại, nhân viên bán thời gian sẽ không có quyền tìm thông tin của nhân viên toàn thời gian, vì vậy admin có thể sẽ giới hạn các nhân viên thời vụ này vào một thư mục tùy chỉnh và hạn chế quyền truy cập của họ

 

Danh bạ Gmail

 

Quản trị viên có thể cài đặt cấu hình các quy tắc hiển thị này trong admin console  bằng cách vào Apps > G Suite > Settings for Directory.

 

G Suite directory

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099