skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Easier, Faster and Safer Moderation Administration

What’s changing: Quản trị Kiểm duyệt (Admin quarantine) giúp bạn ngăn chặn thư rác, giảm thiểu việc mất mát dữ liệu và bảo vệ thông tin mật. G Suite admin có thể thiết lập và quản lý những chính sách kiểm duyệt để chuyển hướng những email có thể gây rủi ro trước khi chúng được gửi đi. Người dùng có thể xem lại những email này và đưa ra biện pháp xử lý thích hợp để bảo vệ doanh nghiệp và dữ liệu của mình.

 

Dựa trên phản hồi của khách hàng, Google giúp bạn dễ dàng biết được lý do tại sao những email này bị cách ly, trực tiếp trong giao diện của Admin Quanrantine. Thông tin này sẽ giúp việc kiểm tra lại email nhanh chóng hơn và dễ dàng đưa ra những biện pháp đúng đắn. Admin có thể xem:

 

  • Nguời dùng đã vi phạm nguyên tắc cụ thể nào khiến cho email bị đẩy vào Admin Quarantine
  • Nội dung phù hợp (nếu có).

 

Quản trị

 

Người dùng với đặc quyền “Access Admin Quarantine” (Truy cập Bảng quản trị kiểm duyệt) hoặc “Access restricted Admin Quarantine” (Truy cập vào Vùng cách ly) sẽ có quyền truy cập vào những thông tin mới này trong Admin console.

 

Updated: Gimasys

 

Back To Top
0974 417 099