skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Use Google Drive and Files apps to organize content on iOS 11 devices

What’s new: Với Google Drive, bạn có thể truy cập và chỉnh sửa các tài liệu trên nhiều thiết bị và nền tảng mà bạn đang dùng để làm việc. Các ứng dụng mới – New Files app for iOS 11 tập hợp lại các tài liệu và văn bản lưu trữ trên các thiết bị iOS và trên Cloud. Với lần cập nhật này, Google tích hợp hoàn toàn ứng dụng Drive với Files app trên các thiết bị sử dụng iOS 11.

 

 

Với phiên bản mới nhât này, bạn có thể dễ dàng truy cập và quản lý tài liệu cũng như hình ảnh trên Drive mà chỉ cần mở các Files app trên thiết bị iOS. Nếu bạn đã cài đặt các ứng dụng Google Docs, Sheets, Slides thì dù bạn mở bất cứ tài liệu Google nào (document, spreadsheet, slide) trong Files app, các ứng dụng tương ứng của Google editor cũng sẽ được mở ra. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng của iOS 11 như kéo – thả các tài liệu giữa các ứng dụng và folder trên Files App.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099