skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Create a Hangouts Meet meeting with 50 participants

What’s new: Google vừa mới thông báo một số điểm bổ sung cho bộ sản phẩm và đặc tính của Hangouts Meet, bao gồm cả việc hỗ trợ cho 50 người tham gia vào một cuộc họp. Mọi cuộc họp được tổ chức bởi người dùng G Suite bản Enterprise đều có tính năng này.

 

Hangouts meet

 

Giới hạn 50 người hỗ trợ những người tham gia cuộc họp bằng cả video  hay qua đường dây điện thoại, vì vậy bạn có thể mang mọi người từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại cùng một điểm.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099