skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Team Drives: Work confidently together in the cloud

Các giải pháp lưu trữ dữ liệu không được xây dựng để giải quyết việc tăng ồ ạt của tài liệu mà mục đích là tạo và chia sẻ các tài liệu trên điện toán đám mây –  Bởi vì khi lần đầu tiên được xây dựng là nó được thiết kế dành cho cá nhân, không phải cho các nhóm. Với số lượng dữ liệu được chia sẻ, các quản trị viên cần nhiều quyền quản trị hơn để giữ cho dữ liệu của tổ chức được an toàn và các nhóm thấy thoải mái, tư tin làm việc cùng nhau. Team Drives chuyển giao bảo mật, cấu trúc và cách thức sử dụng đơn giản như yêu cầu của các doanh nghiệp bằng cách:

 

Google Apps team drive

  • Thêm các thành viên mới cho team. Doanh nghiệp có thể quản lý các thành viên của nhóm hoặc với Google Groups và cho phép họ đăng nhập vào  Drives liên quan nhóm của họ.
  • Theo dõi các tài liệu của doanh nghiệp nếu thành viên nhóm nghỉ làm. Team Drives được đồng sở hữu bởi team, điều đó có nghĩa là bất cứ tài liệu nào được thêm vào, Team Drives sẽ lưu trự và sẽ không có vấn đề gì dù có thành viên mới gia nhập nhóm hay rời khỏi nhóm. Công ty Whirlpool, là một ví dụ, sử dụng Team Drives để quản lý đăng nhập tài liệu, Troy MCKim chia sẻ, nguyên tắc cộng tác tại Whirlpool Corporation, “ Nếu người quản trị di chuyển các tài liệu cho một dự án ở Team Drive, thì họ không cần phải lo lắng về việc mất dữ liệu đó hoặc chuyển dữ liệu khi các tài liệu được sở hữu lại ”.
  • Hiểu và quản lý quyền chia sẻ.  Các thành viên Team sẽ tự động thấy được các tài liệu như nhau  bất kể là người nào thêm vào hoặc thay đổi quản lý ra sao. Bạn có thể quản lý quyền chia sẻ bằng việc hạn chế quyền chỉnh sửa, bình luận, sắp xếp lại hoặc xóa các tài liệu.
  • Quản lý vào xem Team Drives như quản trị viên:  Các quản trị viên có thể thấy Team Drives dành cho một người dùng và thêm thành viên mới. “ Team Drives cũng làm giảm tốc độ của một thành viên trong nhóm có thể hoạt động và bắt đầu có hiệu quả trong vai trò mới của họ “, McKim chia sẻ.

 

Bắt đầu từ hôm nay, Team Drives đã sẵn sàng cho các khách hàng sử dụng các phiên bản: G Suite Business, Education, và Enterprise.

 

Source: Gimasys

 
Back To Top
0974 417 099