Slide thumbnail

Update knowledge G Suite

Knowledge

Thay đổi kích thước ô nhập công thức trong Google Sheets

26/05/2016

Làm việc với các công thức dài và phức tạp là một điều khó khăn; và người dùng sẽ phải rất cố gắng mò mẫm để đọc được các hàm tính toán này.

 

Để giải quyết những vấn đề khó khăn ấy cho người dùng, Google Sheets đã đưa ra tính năng mới giúp người dùng có thể đọc hay gõ những hàm tính phức tạp trên Google Sheets bằng cách kéo giãn và mở rộng ô nhập hàm công thức trực tiếp trên giao diện Website.

 

Để làm được điều này, người dùng đưa con trỏ vào giữa thanh công cụ, xuất hiện mũi tên, người dùng có thể dễ dàng kéo mũi tên lên hoặc xuống tùy theo nhu cầu của mình.

 

resize fomulars in Sheets

Thay đổi kích thước ô nhập trên Google Sheets

 

Update: GiMASYS

 

 

Knowledge

Update and support center for administrator and user