skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Change default location of apps in Google app launcher

What’s changing: Phần app launcher trong thanh Google giúp người dùng nhanh chóng truy cập vào các ứng dụng của Google như Drive, Gmail, Calendar. Bạn còn có thể dễ dàng tùy chỉnh launcher để đưa ứng dụng họ dùng thường xuyên nhất lên trên đầu và những ứng dụng ít dùng hơn xuống bên dưới.

Chúng tôi muốn thiết kế phần app launcher tiện lợi hơn đối với người mới sử dụng và những người không có thời gian để tùy chỉnh. Để làm được điều này, giao diện mặc định cho các ứng dụng đã được thay đổi để làm nổi bật hơn những ứng dụng thường xuyên được dùng như Gmail, Drive và Docs.

 

 

 

Giao diện mới này sẽ chỉ xuất hiện với những người dùng mới và những người chưa thay đổi app launcher của họ. Nếu người dùng đã tùy chỉnh vị trí các ứng dụng rồi thì họ sẽ không thấy bất kì sự thay đổi nào khác

 

Updated: Gimasys

 

Back To Top
0974 417 099