skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Notify Early Adopter domains about the new Gmail interface

Early Adopter Program (EAP): Với một số cập nhật, thay đổi của Google: một số sẽ được update cho toàn bộ người dùng; một số sẽ được update cho một số người dùng trước, sau một thời gian nhất định mới update tính năng cho toàn bộ người dùng. Early Adopter là chương trình dành cho các doanh nghiệp muốn sử dụng luôn các tính năng mà Google mới cập nhật mà không phải đợi nữa.

 

Dưới đây là một số thông báo dành cho các domain thuộc chương trình EAP, bao gồm: cách đăng ký chương trình EAP, các cài đặt liên quan trong admin console và ý nghĩa của một số tính năng. Google khuyến khích bạn đọc các thay đổi mới nhất của giao diện Gmail tại Things you didn't know about the new Gmail interface trước khi đọc những thông tin dưới đây.

 

Cách đăng ký chương trình Early Adopter Program dành cho giao diện Gmail mới.

Thực tế, bạn không cần phải “đăng ký” chương trình này, mà đơn giản chỉ cần bật nó lên trong admin console. Bạn có thể để tất cả người dùng trong công ty mình tham gia EAP dành cho Gmail (hoặc có thể đăng kí riêng cho một bộ phận nhất định). Lưu ý rằng có thể mất vài ngày để các cài đặt xuất hiện trong admin console của bạn.

 

G Suite admin

Cài đặt trong Admin console để  bật hoặc tắt chương trình EAP dành cho Gmail

 

Cách chuyển sang giao diện Gmail mới

Sau khi admin đã chuyển người dùng trong doanh nghiệp sang chương trình EAP dành cho Gmail, người dùng sẽ thấy được lựa chọn để chuyển sang giao diện mới khi đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình:

 

Cài đặt giao diện Gmail mới

 

Hoặc nếu không muốn, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng giao diện Gmail cũ thay vì sử dụng giao diện mới. Khi Google cập nhật phiên bản Gmail mới tới tất cả mọi người, admin sẽ có lựa chọn để buộc tất cả ngiowfi dùng chuyển sang giao diện mới. Lưu ý rằng nếu một người dùng sử dụng giao diện Gmail mới và muốn quay lại giao diện cũ, họ chỉ cần làm vậy bằng cách chọn trong cài đặt của Gmail:

 

Cách quay lại giao diện Gmail cũ

 

Hỗ trợ được xây dựng riềng dành cho Gmail Offline.

Trước đây Google đã thông báo về việc chuyển các ứng dụng Chrome, như Gmail offline, lên web. Theo đó, Google sẽ giới thiệu tính năng support được thiết kế riêng để phục vụ cho người dùng cuối (thuộc chương trình EAP) sử dụng offline, trong vài tuần tới. Các thông báo sẽ được cập nhật khi các tính năng này chính thức xuất hiện.

Tính năng hỗ trợ này sẽ hiển thị với những domain và người dùng thuộc đã chuyển sang giao diện Gmail mới. Khi chính thức đưa vào sử dụng, tính năng hỗ trợ này sẽ được mặc định tắt đi, do đó admin sẽ phải bật tính năng này lên trước khi nó được hiển thị tới tất cả mọi người.

 

Thẻ thông tin liên hệ – Contact Card

Google gần đây đã xây dựng contact card trong các ứng dụng của G Suite – thẻ thông tin liên hệ sẽ hiển thị thông tin cá nhân khi người dùng cần biết thông tin về ai đó. Các thẻ này xuất hiện trong gioa diện Gmail mới, do đó để contact card trở nên hữu dụng thì Google khuyến nghị việc cập nhật thông tin liên quan đến người dùng trong doanh nghiệp. Để xem hướng dẫn từng bước, bạn có thể vào Help Center.

 

Contact Card - Hiển thị thông tin liên hệ trong Gmail

Hình ảnh Contact card sẽ hiển thị thong tin người dùng cùng các hoạt động có thể tạo luôn trên thẻ thông tin này như đặt lịch, gửi email, gọi video call,…

 

Gmail Labs

Giao diện Gmail mới sẽ bao gồm những tính năng được thiết kế để phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp – các tính năng này chỉ hiển thị trong Gmail Labs của giao diện cũ. Ví dụ: bạn sẽ thấy tính năng canned response (soạn email trả lời sẵn), multiple inbox, preview pane (bảng hiển thị nội dung email để xem trước) và các tính năng cố định khác trong giao diện Gmail mới. Người dùng sẽ có thể tìm các tính năng này trong tab Advance của phần Setting.

 

New Gmail interface

Preview pane trong Gmail mới.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099