skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Tính năng Document Outline trong Google Docs cho thiết bị iOS

Trong tháng ba vừa qua, Google đưa ra tính năng Document Outline trong Google Docs trên website và các thiết bị Android. Tính năng này giúp người dùng đơn giản hóa việc sử dụng và xử lý nhanh chóng đối với các tài liệu phức tạp. Vào tháng 7 năm 2016 này, Google chính thức thông báo đến người sử dụng rằng họ cũng có thể sử dụng Document Outline trong ứng dụng Google Docs trên thiết bị iPhone hoặc iPad.

 

Document outline

 

Tính năng này được hiển thị trong một ô dưới cùng của trang, nó đưa ra từng tiêu đề cho mỗi phần của tài liệu của người dùng, làm cho những tài liệu đó có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác một cách dễ dàng.

 

Ngoài ra, nếu người dùng không tự đặt các tiêu đề, tính năng sẽ tự động phát hiện các tiêu đề cho mỗi nội dung công việc trong tài liệu một cách liền mạch. Sau đó người dùng có thể chỉnh sửa lại  hoặc loại bỏ các tiêu đề nếu cảm thấy không phù hợp.

 

Cùng với tính năng Scroll cho ứng dụng Docs trên iOS mà Google đưa ra hồi tháng 4 năm 2016, những tính năng này đều giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc di chuyển các tập tài liệu trong suốt quá trình làm việc.

 

Update: GiMASYS

Back To Top
0974 417 099