skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Hangouts Meet data troubleshooting added to mobile devices

What’s changing: Hangout Meets cho phép quản trị viên G Suite quyết định xem liệu có cần tải nhật kí web video call để hỗ trợ phần khắc phục sự cố hay không. Với lần update này, phần dữ liệu tải lên Admin console cũng được áp dụng cho các thiết bị di động. Những thông tin này cho phép Google Support giải quyết những vấn đề của khách hàng hiệu quả hơn.  

 

 

 

Xem những dữ liệu được tải lên Admin consoleGoogle Hangouts > Meet; cài đặt hiện tại của bạn về Client Logs Upload sẽ vẫn giữ nguyên trừ khi bạn lựa chọn thay đổi nó.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099