skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Quick Access: Get the best out of your content through Google

Bạn chuyển tất cả dữ liệu của bạn lên Cloud. Truy cập nhanh chóng tới Drive, làm việc với Team Drives trên các thiết bị Android và iOS, công nghệ tương tự được sử dụng trong Gmail’s Smart Reply and Google Sheets Explore, điều đó có nghĩa là các nhóm sẽ tiết kiệm được thời gian và ra các quyết định thông minh hơn bởi vì các các tài liệu được gợi ý đúng với nhân viên sử dụng vào đúng thời điểm.

 

Quick Access

 

Quick Access thông minh dự đoán và hiển thị các tài liệu dựa vào:

  • Những ai thường được chia sẻ tài liệu
  • Khi nào các cuộc họp liên quan diễn ra
  • Các tài liệu nào được sử dụng vào thời gian cụ thể trong ngày
  • Và còn rất nhiều lợi ích khác nữa

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099