skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Extract information from Google Vault in PST . format

What’s new: Google biết rằng rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp thêm dữ liệu của họ vào các công cụ xử lý và review E-discovery dưới định dạng Microsoft Personal Storage Table (PST). Để tiết kiệm thời gian và khiến cho quy trình sản xuất cũng như nhập liệu dễ dàng hơn, Google cho phép Vault Admins xuất Gmail, Google Groups và nội dung chat (được lưu lại) của Google Hangouts dưới định dạng PST.

 

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099