skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Upload data to folders using Inline Uploads in Google Drive for Android

Google Drive là một ứng dụng trong bộ sản phẩm Google Apps for Work, giúp người dùng lưu trữ, chia sẻ tài liệu trên nền tảng điện toán đám mây cho người khác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Người dùng có thể truy cập trên bất kỳ thiết bị nào và có không gian lưu trữ lên đến 30GB. Và để người dùng ngày càng thuận tiện và tiết kiệm tối đa dung lượng lưu trữ trong Drive, vừa qua một phiên bản mới của Google Drive dành cho ứng dụng Android đã được cập nhật trên Google Play. Tính năng này cụ thể như sau:

 

Inline Uploads: Trước đây, khi upload dữ liệu từ điện thoại Android lên Google Drive, toàn bộ dữ liệu sẽ được chuyển về một  thư mục có tên là Upload. Việc này không chỉ tốn thêm dung lượng trên thiết bị mà còn gây chậm thiết bị cho người dùng.

 

Inline uploads

Inline Uploads trong Google Drive cho Android

 

 

Hiểu được sự bất tiện của người dùng và giảm bớt những khó khăn cho họ trong việc upload dữ liệu, tính năng Inline Uploads trong Google Drive đã được đưa ra. Sau khi cập nhật tính năng này, người dùng có thể upload dữ liệu một cách trực tiếp vào thư mục mình chọn từ trước. Quá trình upload cũng sẽ được hiển thị rõ ràng và  trực quan.

 

Update: GiMASYS

Back To Top
0974 417 099