Slide thumbnail

Update knowledge G Suite

Knowledge

Video cập nhật cho Admin Google Apps

23/06/2016

Video cập nhật cho Admin Google Apps là bản tổng hợp các chức năng của Google Apps mà Google mới tung ra trong tháng trước, vì vậy quản trị viên có thể xem và tham khảo áp dụng các chức năng này.

 

whats-new-google-apps

 

Người dùng chỉ cần đánh dấu danh sách YouTube và lưu lại để kiểm tra hàng tháng.

 

Update: GiMASYS

 

Knowledge

Update and support center for administrator and user