skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Build rich data presentations with Slides API and apps integration

Các bài thuyết trình là một yếu tố chình trong giao tiếp kinh doanh. Khi hoàn thành, nó giúp cho việc kể câu chuyện kinh doanh của bạn thu hút, thuyết phục và đánh trúng tâm lý khách hàng. Nhưng việc để câu chuyện đó không nhàm chán đặc biệt nếu bạn liệt tục sao chép giữa các màn hình để copy và dán các biểu đồ, hình ảnh hoặc tính năng cho Slides của bạn.

Nếu chỉ có một API ….

 

Sự ra mắt này đánh dấu tính sẵn sàng của API Google Slides mà giúp cho các nhà phát triển chương trình có thể đăng nhập để tạo và nâng cấp các bài trình bày trong Slides từ nhiều nguồn dữ liệu. Google đã xem trước API Slies ở tại I/O vào đầu năm nay để thay đổi cách thuyết trình. Hiện tại, các nhóm của bạn có thể sử dụng số lượng các tương thích đã sẵn sàn để chuyển dữ liệu của doanh nghiệp của bạn vào các bài thuyết trình, chỉ bằng một cú lick chuột.

Xây dựng đẹp mắc, luôn cập nhật các bài thuyết trình trong vài giây bằng cách sử dụng Conga, Trello, Lucidchart và Zapier.

Cho dù bạn đang tìm kiếm để xem xét việc kinh doanh hằng quý (QBR), thêm các thông số cho thiết kết hằng tuần, hoặc làm mới dữ liệu đăng ký được cập nhật hằng ngày của bạn, các ứng dụng của bên thứ ba dưới đây cho phép bạn xây dựng nhanh chóng, đẹp mắt, các bài thuyết trình thì giàu dữ liệu.

 

  • Tạo ra các QBR desk tiếp theo với Conga: Conga làm cho việc tạo tài liệu và báo cáo cho Salesforce một cách dễ dàng. Với việc tích hợp API Slides của nó bạn có thể tạo ra một bản trình xem xét kinh doanh hàng quý trong Trang trình bày từ các hồ sơ tài khoản Salesforce tiêu chuẩn của bạn trong vài giây. Xem thêm tại đây.

 

QBR desk

 

  • Các các cập nhật dự dán sinh động với Trello. Trello giúp cho tổ chức và ưu tiên thông tin dự án theo những cách trực quan cao. Với sự tích hợp API Slide, bạn có thể chuyển từ bất kỳ bảng Trello hoặc cài đặt các cards trong bài trình chiếu Slieds bằng một cái click chuột. Xem thêm tại đây.

 

Trello

 

  • Xem lại các hình tượng phức tạp với Lucidchart: Lucidchart giúp cho bạn tạo ra các biểu đồ. Với việc tích hợp API Slides bạn có thể xuất sơ đồ, mockups, và hình ảnh khác, tách chúng thành các slide để làm các chi tiết cụ thể hơn, và  lặp lại trên nội dung nhanh chống. Bạn có thể tìm thấy Lucidchart trên G Suite Marketplace và tìm hiểu thêm về việc tích hợp tại đây.
  • Tạo và trả lời các đề xuất tùy chỉnh với Zapier. Zapier cho phép bạn tạo và tự động hóa các quy trình công việc kinh doanh. Với việc tích hợp API Slides bạn có thể tạo, cộng tác, và chia sẻ các bài trình bày sử dụng Slides với chỉ một vài quy tắc quy trình làm việc. Bạn có thể bắt đầu với việc tích hợp Slides trên Zapier hoặc tìm hiểu thêm tại đây.  

Tất cả các tích hợp ứng dụng có sẵn để thử ngày hôm nay – và điều này chỉ là khởi đầu. Google đang làm việc với nhiều nhà cung cấp phần mềm khác, bao gồm cả ProsperWorks, AODocs và Form Publisher  để giúp bạn làm nhiều hơn trong việc tiết kiệm thời gian và theo các cách khác.

The source: GiMASYS

Back To Top
0974 417 099