skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Preview password-protected files in Google Drive

Preview password-protected files in Google Drive

 

Chúng tôi biết rằng bạn làm việc với nhiều định dạng tệp trong Google Drive. Đó là lý do tại sao khi khởi chạy, chúng tôi đã làm nó có thể xem trước các tài liệu, bản trình bày và bảng tính được bảo vệ bằng mật khẩu trong Drive.

 

download

 

Bây giờ khi bạn cố mở một trong những loại tệp này trong Drive trên web, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu và khi thành công, bạn sẽ thấy một bản xem trước chỉ đọc tài liệu đó.

 

Note:

Tính năng này cũng hoạt động khi bạn mở tệp Office được bảo vệ bằng mật khẩu được gửi dưới dạng tệp đính kèm trong Gmail.

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099