skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Liên kết trang web của bạn tới một URL tùy chỉnh trong Google Sites phiên bản mới

What’s new: Là một tổ chức chuyên nghiệp, việc bạn đăng thông tin, liên quan tới nội bộ hoặc bên ngoài doanh nghiệp, ở một địa chỉ URL được nhiều người biết đến là một điều khá quan trọng. Vốn đã được hỗ trợ trong Google Sites cũ, giờ đây tính năng này cũng đã xuất hiện ở trong Google Site mới.

 

 

 

Cài đặt địa phần liên kết địa chỉ web ở trong Admin console

 

 

Những chú ý quan trọng:

 

  • Với những trang web chỉ có người trong doanh nghiệp của bạn xem được thì đường link sẽ được chuyển hướng đến địa chỉ URL của Google Sites (ví dụ như http://sites.google.com/example.com/mysite).

 

  • Tính năng liên kết địa chỉ web mới sẽ tự động sử dụng chức thực SSL domain-validated để kiểm tra các kết nối an toàn. Bạn không thể sử dụng những chứng thực khác.

 

  • Bạn có thể cần phải đợi đến 24h để thấy được sự thay đổi. Những tên miền dùng thử sẽ không sử dụng được tính năng này.

 

Updated: Gimasys

 

Back To Top
0974 417 099