G Suite

G Suite (Was called Google Apps for Work ) is a suit of productive tools which are based on cloud computing in the form of software as a service. It includes Gmail, Google Calendar, Google Hangouts, Google Drive, Google Sites, Google +… G Suite helps companies and organizations to increase productivity by improving internal and external communication, sharing and collaboration. Information is available every time, every where with G Suite, via any devices and systems, features are up-to-date while users are working normally, 99,99% uptime is guaranteed. Data is safe by a secured mechanism which meets the highest standards for a cloud computing system (ISO 27001, FISMA, SSAE 16/SAE 3402 Type II, SAS 70). Simple and diverse functions for administration helps companies to save capability for IT management. G Suite – Upgrade your working methods!     

Manage
Storage
Collabaration
Service packages
G Suite Basic
Gmail với tên miền dành cho doanh nghiệp ( @tencongty.com) với dung lượng 30GB cho mỗi user
G Suite Business
Là phiên bản nâng cấp hơn phiên bản G Suite Basic với dung lượng lưu trữ không giới hạn và Google Vault.
G Suite Enterprise
Là phiên bản cao cấp nhất của G Suite, bổ sung thêm nhiều tính năng vượt trội so với bảng G Suite Business như: ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail và Drive, phân tích log email chuyên sâu...
Exceptional Features From Google Suite

Gmail

• Email theo tên miền doanh nghiệp google – Gmail doanh nghiệp

• 30 GB dung lượng (chia sẻ giữa Mailbox và Google Drive).

• Tìm kiếm nhanh với công nghệ tìm kiếm của Google.

• Phân loại email thông minh giúp người dùng ưu tiên các email quan trọng.

• Tích hợp trò chuyện và trò chuyện nhóm (text, audio, video)

• Lọc spam, chống virus hiệu quả.

• Dữ liệu được đồng bộ ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi.

• Cho phép đồng bộ với Microsoft Outlook.

Calendar

• Create and manage easily personal calendar and group meetings schedule.

• Share working calendar with colleagues, partners and customers.

• Manage usage of organizations’ resources (meetings room, cars, projectors…).

• Access to online video conferencing room.

• Access via any devices.

• Setup smart reminder mode (email, pop-up, free SMS).

• Integrate with Google Maps to identify location quickly.

Hangout

• Hold online video conference with 25 connected points (pc, laptop, smartphone, tablet) from anywhere.

• Discuss via chat box with 1 or many colleagues.

• Share computer screen and working together on the same document while video conference is being conducted.

• Do the task through distance on other computer by Hangouts Remote Desktop.

Google Drive

• 30GB storage (share with Gmail).

• Store all kinds of files and allow to open directly many common types (MS Office, PDF, Audio, Video, Images,…).

• Access to data by any devices, anywhere with the highest standards of security which is guaranteed by Google.

• Easy to share documents with colleagues, partners and customer by access link with strict authorization.

• Data is safe even when the hardware is broken.

• Search files immediately on Google Drive with Google’s technology.

Google Drive

• Google Drive với dung lượng lưu trữ từ 30 GB đến không giới hạn (chia sẻ cùng Gmail).

• Lưu trữ tất cả các loại tập tin và cho phép mở trực tiếp nhiều loại tập tin phổ biến (MS Office, PDF, Audio, Video, Hình ảnh, …).

Truy cập dữ liệu từ bất cứ thiết bị nào, ở bất cứ đâu với độ bảo mật cao nhất được cam kết từ Google.

• Dễ dàng chia sẻ tài liệu với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng thông qua đường dẫn truy cập với khả năng phân quyền chặt chẽ.

• Không bị mất dữ liệu khi phần cứng gặp sự cố.

• Tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng trên Google Drive với công nghệ tìm kiếm của Google.

Google Plus – Mạng xã hội

• Build internal social network to enhance connection and sharing between members and improve organization’s culture.

• Create communities in organizations to share and discuss about jobs (R&D, Marketing, HR, …) and other activities (purchasing, entertaining, …).

• Publish branding channel to spread out reputation of organization.

• Connect directly with customers and partners.

Docs, Sheets and Slides, Forms

• Make documents, spreadsheets, slides, forms on browser without software installation.

• Store directly on Google Drive but no occupied data storage.

• Share easily with strict authorization.

• Work together with colleagues, partners, customer on the same documents, interface and in the same time via any devices and locations.

• Access to documents anytime, anywhere, and any devices, only internet connection and browser are needed.

Google Sites

• Tạo website đơn giản như tạo một văn bản với một thư viện đồ sộ chứa các mẫu dựng sẵn (template) được xây dựng bởi Google và cộng đồng người dùng với hầu hết các chủ đề thiết thực

• Dễ dàng chia sẻ cho nhiều người cùng xây dựng với khả năng phân quyền tới cấp độ từng trang con.

• Tích hợp hoàn toàn và có thể sử dụng chung tài nguyên với các ứng dụng khác trong bộ G Suite và các sản phẩm khác của Google.

• Phù hợp để làm các website đơn giản hướng nội bộ. Ví dụ: Intranet, hồ sơ nhân sự, website dự án, trang lưu trữ tài liệu, …

• Có thể sử dụng để xây dựng trang thông tin sản phẩm phục vụ cho mục đích chạy quảng cáo Google.