skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Anthos

Kết hợp dịch vụ được quản lý của Google Cloud, Google Kubernetes Engine (GKE), GKE On-Prem và bảng điều khiển Anthos giúp bạn xây dựng và quản lý các ứng dụng hybrid hiện đại trên các môi trường.

TỰ HÀO TRIỂN KHAI ANTHOS CHO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Google Anthos là một nền tảng ứng dụng được quản lý mở rộng các dịch vụ Google Cloud và các phương pháp kỹ thuật cho môi trường của bạn qua đó hỗ trợ hiện đại hóa các ứng dụng nhanh hơn và thiết lập tính nhất quán hoạt động trên các ứng dụng đó.

  • Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa các ứng dụng ở mọi nơi — đơn giản, linh hoạt và an toàn
  • Phù hợp phát triển cho môi trường hỗn hợp và đa đám mây
  • Kết hợp dịch vụ được quản lý của Google Cloud, Google Kubernetes Engine (GKE), GKE On-Prem và bảng điều khiển Anthos để giúp bạn xây dựng và quản lý các ứng dụng hybrid hiện đại trên các môi trường.

Lợi ích khi sử dụng Google Anthos

Quản lý ứng dụng ở mọi nơi

Anthos cung cấp cho bạn một nền tảng nhất quán cho triển khai ứng dụng của bạn, cả tại chỗ cũng như đám mây, đồng thời cung cấp khả năng giám sát tập trung dịch vụ cho tất cả các môi trường của bạn.

Cung cấp phần mềm nhanh hơn

Xây dựng các ứng dụng được container cấp doanh nghiệp nhanh hơn với Kubernetes được quản lý trên môi trường đám mây và tại chỗ. Tạo một đường dẫn phân phối phần mềm nhanh chóng, có thể mở rộng với công cụ và hướng dẫn dựa trên đám mây.

Bảo vệ các ứng dụng và chuỗi cung ứng phần mềm

Tận dụng phương pháp tiếp cận có lập trình, tập trung vào kết quả để quản lý chính sách cho các ứng dụng trên các môi trường, đồng thời cho phép nhận thức và kiểm soát tốt hơn với cái nhìn thống nhất về tình trạng và hiệu suất dịch vụ của bạn.

Anthos-GCP

CÁC THÀNH PHẦN CỐT LÕI

GKE

Google Kubernetes Engine

Trung tâm của Anthos. Khách hàng có thể quản lý cơ sở hạ tầng phân tán trong dữ liệu on-premise, cloud của Google, cũng như các nền tảng cloud khác bằng bảng điều khiển GKE.

download (2)

GKE On-Premise

Người dùng có thể chạy hạ tầng này trên bất kỳ phần cứng tương thích nào và việc quản lý nền tảng sẽ thuộc phạm vi quản lý của Google

google-interconnect

GCP Cloud Interconnect

Cloud Interconnect có thể cung cấp tốc độ lên đến 100Gbps trong khi kết nối trung tâm dữ liệu với cloud.

download (3)

Anthos Configuration Management

Anthos Configuration Management cho phép khách hàng áp dụng và duy trì các cấu hình, ngay từ khi triển khai đến khi cài đặt cấu hình chính sách mạng và mật khẩu cho một hoặc đồng thời nhiều cụm.

google-stackdriver

Stackdriver

Stackdriver mang lại khả năng quan sát cho cơ sở hạ tầng và ứng dụng Anthos. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái của các cụm đang chạy trong Anthos cùng với tình trạng của các ứng dụng được triển khai trong từng cụm được quản lý.

Istio

Istio Service Mesh

Istio đóng vai trò như một lưới kết nối các thành phần của các ứng dụng khác nhau trải rộng trên GCP, trung tâm dữ liệu và các cloud khác. Nó hoạt động thông qua việc tích hợp liền mạch với các mạng do phần mềm xác định như ACI, Cisco, VMware NSX và Andromeda của Google.

Back To Top
0974 417 099