skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com
Google Maps API

Google Maps Platform là một bộ các API và SDK để lập trình viên nhúng Google Maps vào ứng dụng hoặc web của mình. Với các yêu cầu khác nhau, Google Maps lại có các sản phẩm riêng dành cho định tuyến, bản đồ và vị trí.

Giải pháp Google Maps API

Đây là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp có kế hoạch tích hợp xây dựng bản đồ có thể tùy chỉnh, nhanh nhạy với tùy mục đích của doanh nghiệp mang lại nhiều trải nghiệm đến với người dùng của bạn với nhiều tính năng như:

 • Thêm hình ảnh dữ liệu, bản đồ nhiệt, chế độ xem đường phố và nhúng hình ảnh vệ tinh vào ứng dụng cá nhân.
 • Xây dựng các ứng dụng có toàn quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của Google trên toàn thế giới với danh sách hơn 100 triệu doanh nghiệp và địa điểm yêu thích
 • Mang đến trải nghiệm phong phú hơn cho người dùng của bạn thông qua bản đồ 3D và 2D 

Các tính năng tiêu biểu như: 

 • Dynamic Maps
 • Static Street View
 • Static Maps
 • Embed
 • Elevation

Giải pháp Google Places API

Một trong những tính năng quen thuộc nhất của Google Maps là tự động hoàn thành (autocomplete), chức năng hàng đầu của Google, cung cấp một trải nghiệm tìm kiếm tốt hơn để giúp khách hàng xác định vị trí các cửa hàng của bạn.

 • Dễ dàng tìm kiếm các địa điểm gần đó thông qua một loạt danh mục.
 • Tính toán tuyến đường đi lại thuận tiện nhất để  tối ưu nhất.

Với các tính năng tiêu biểu như: 

 • Place Details
 • Current Place
 • Find Place
 • Autocomplete
 • Geocoding
 • Geolocation
 • Time Zone

Giải pháp Google Maps API

Tính năng hiển thị chỉ đường cho người dùng từ địa điểm A đến B tối ưu nhất với dữ liệu và tình hình giao thông thực tế, áp dụng rất nhiều cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa và dịch vụ 

 • Tạo các tuyến đường hiệu quả để giảm chi phí và cải thiện trải nghiệm của khách hàng
 • Chọn các tuyến đường nhanh hơn hoặc phân bổ lại việc giao hàng cho công nhân dựa trên điều kiện giao thông thời gian thực

Với các tính năng tiêu biểu như: 

 • Directions
 • Distance Matrix
 • Roads

WHY CHOOSE GIMASYS

More than 10 years of experience

Gimasys is a strategic partner of Google in Vietnam with more than 10 years of experience, with some typical customers such as Jetstart, Dien Quan, Jolibee, Novaland, Yeah1, Momo, Heniken, Bim Group...

Best customer service

Gimasys is the first partner in Vietnam to build a customer support system in accordance with Google standards, from consulting to implementation. 24/7 online technical team for customer support.

Always for the benefit of the customer

Your success is the success of Gimasys. We always try our best to bring the right technology solutions for each business at the most favorable prices in the market.

TYPICAL CUSTOMERS

Back To Top
0974 417 099