skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com
Hệ thống Email doanh nghiệp cho riêng bạn

Bộ công cụ cộng tác chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Business Plus
Từ 249.000 VNĐ*

300.000 VNĐ
/user/month

Các công cụ nâng cao năng suất với bộ nhớ lưu trữ lên tới 5 TB cho mỗi người dùng

Phiên bản Business Plus bao gồm mọi thứ trong Business Standard, cùng với nhiều tính năng khác, chẳng hạn như những tính năng được liệt kê bên dưới.

* Ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng mới sử dụng Google Workspace. Ngoài ra, mức giá ưu đãi này chỉ dành cho 20 người dùng đầu tiên

Sản phẩm Google Workspace sẽ có những gì?

Nâng cấp các tính năng Google Meet

  • Lên đến 250 người tham gia cuộc họp
  • Theo dõi chuyên cần

Quản lý thông tin với Vault

Sử dụng Vault để lưu giữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu của tổ chức bạn cho các nhu cầu tuân thủ và khám phá điện tử.

Quản trị hệ thống nâng cao

Quản lý sâu nâng cao

Có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu của tổ chức bạn. Bạn có thể yêu cầu mật khẩu mạnh hơn, xóa thiết bị từ xa, quản lý ứng dụng iOS, sử dụng hồ sơ công việc Android, v.v.

Lợi ích khi sử dụng Google Workspace:

Cộng tác trong thời gian thực

Các thành viên trong nhóm có thể làm việc cùng nhau trên một file tài liệu, bảng tính trên thời gian thực, giúp đẩy nhanh hiệu quả và tốc độ trong công việc.

Lưu trữ và chia sẻ tất cả trên “Cloud”

Với việc lưu trữ dữ liệu trên Cloud, dữ liệu sẽ được luân chuyển nhanh hơn, chia sẻ nhiều hơn và an toàn hơn. Tất cả mọi thành viên đều có thể truy cập vào dữ liệu cần thiết vào bất kỳ lúc nào.

Đảo bảo độ an toàn của dữ liệu và thiết bị sử dụng

Với việc quản lý tập trung, Google Workspace sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo tốt hơn tính bảo mật của dữ liệu. Ngoài ra, có thể bảo mật qua việc quản lý thiết bị di động trên BYOD.

Download email for business

Gmail is now designed for business, with lots of controls and no ads. You can replace @gmail.com with your domain name to create business email addresses like yourname@example.com

Secure meetings from anywhere

Connect everyone on your team with premium video conferencing, built on Google Meet's powerful and secure global infrastructure found in Google Workspace and Google Workspace for Education.

Work faster, smarter

When using a business email system, your company will not face troubles such as receiving spam emails, banners, advertising messages displayed on its mail browsing interface.

Flexible management with many options

Gmail is now designed for business, with lots of controls and no ads. You can replace @gmail.com with your domain name to create business email addresses like yourname@example.com

Back To Top
0974 417 099