skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com
Hệ thống Email doanh nghiệp cho riêng bạn

Tăng cường làm việc theo nhóm với các công cụ cộng tác và giao tiếp của Google

Essential / Enterprise Essential
Từ $8

/user/month

Phiên bản được thiết kế dành cho những doanh nghiệp và những tổ chức muốn sử dụng Google Meet, Google Drive, Docs, Sheets và Slides để làm việc cộng tác và hiệu quả. Với Google Workspace Essential, doanh nghiệp sẽ có những tính năng cần thiết để làm việc từ xa cực kì đơn giản và hiệu quả

Những tính năng nổi bật:
 • Ghi hình cuộc họp video và lưu trữ trong drive để có thể chia sẻ hoặc xem lại về sau 
 • Dễ dàng trình chiếu tài liệu Docs, Sheets và Slides khi dùng Meet 
 • Làm việc cộng tác trực tuyến cùng với thành viên trong nhóm 
 • Quản lý quyền truy cập và quyền sử dụng tới các dữ liệu như Docs, Sheets, và Slides ngay trên Drive

Google Workspace Essentials

Ứng Dụng 

 • Phòng họp trực tuyến
 • Phòng họp có thể chứa đến 150 người tham dự
 • Có thể thiết lập và tham dự cuộc họp từ Outlook 
 • Lưu trữ dữ liệu và chia sẻ trên Google Drive
 • 100GB dung lượng cho mỗi người dùng, 2TB dung lượng Cloud Storage
 • Shared Drive lưu trữ dữ liệu của cả team
 • Drive File Stream để truy cập dữ liệu từ máy tính của bạn
 • Bộ công cụ văn phòng Docs, Sheets, Slides
 • Google Form
 • Google Sites
 • Notes

Quản trị và bảo mật 

 • Admin bảo mật và quản lý 
 • Technical assistance
 • Mã hóa thông tin trong khi trao đổi
 • Áp dụng chương trình bảo mật nâng cao

Google Workspace Enterprise Essentials

Ứng Dụng 

 • Phòng họp trực tuyến
 • Phòng họp có thể chứa đến 250 người tham dự
 • Có thể thiết lập và tham dự cuộc họp từ Outlook 
 • Ghi hình cuộc họp và lưu trữ trong Drive
 • Livestream cuộc họp với sức chứa 100,000 người cùng lúc
 • Lưu trữ dữ liệu và chia sẻ trên Google Drive
 • 1TB dung lượng cho mỗi người dùng, 25TB dung lượng Cloud Storage
 • Shared Drive lưu trữ dữ liệu của cả team
 • Drive File Stream để truy cập dữ liệu từ máy tính của bạn
 • Bộ công cụ văn phòng Docs, Sheets, Slides
 • Google Form
 • Google Sites
 • Notes

Quản trị và bảo mật 

 • Technical assistance 
 • Google Vault lưu trữ dữ liệu và khôi phục dữ liệu 
 • Admin bảo mật và quản lý 
 • Mã hóa thông tin trong khi trao đổi
 • Áp dụng chương trình bảo mật nâng cao
 • Chống mất dữ liệu cho Drive
 • Context-aware access
 • Lưu trữ dữ liệu ở nhiều khu vực khác nhau 
 • Trung tâm bảo mật
 • Quản lý thiết bị di động từ xa
Lợi ích khi sử dụng Google Workspace:

Cộng tác trong thời gian thực

Các thành viên trong nhóm có thể làm việc cùng nhau trên một file tài liệu, bảng tính trên thời gian thực, giúp đẩy nhanh hiệu quả và tốc độ trong công việc.

Lưu trữ và chia sẻ tất cả trên “Cloud”

Với việc lưu trữ dữ liệu trên Cloud, dữ liệu sẽ được luân chuyển nhanh hơn, chia sẻ nhiều hơn và an toàn hơn. Tất cả mọi thành viên đều có thể truy cập vào dữ liệu cần thiết vào bất kỳ lúc nào.

Đảo bảo độ an toàn của dữ liệu và thiết bị sử dụng

Với việc quản lý tập trung, Google Workspace sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo tốt hơn tính bảo mật của dữ liệu. Ngoài ra, có thể bảo mật qua việc quản lý thiết bị di động trên BYOD.

Download email for business

Gmail is now designed for business, with lots of controls and no ads. You can replace @gmail.com with your domain name to create business email addresses like yourname@example.com

Secure meetings from anywhere

Connect everyone on your team with premium video conferencing, built on Google Meet's powerful and secure global infrastructure found in Google Workspace and Google Workspace for Education.

Work faster, smarter

When using a business email system, your company will not face troubles such as receiving spam emails, banners, advertising messages displayed on its mail browsing interface.

Flexible management with many options

Gmail is now designed for business, with lots of controls and no ads. You can replace @gmail.com with your domain name to create business email addresses like yourname@example.com

Back To Top
0974 417 099