skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Trang Revamped My Devices sẽ giúp người dùng tìm và quản lý thiết bị của họ

Tóm tắt

Google đang cập nhật trang  My Devices page. Người dùng có thể truy cập trang để xem các thiết bị mà họ đã sử dụng để đăng nhập vào G Suite và sau đó quản lý các thiết bị đó. Nó bao gồm thông tin chi tiết về thiết bị, tùy chọn đăng xuất khỏi thiết bị và tùy chọn xóa sạch thiết bị. Bạn có thể nhận thấy:

 

  • Một URL mới, như trang hiện được tìm thấy tại  mydevices.google.com, Ngay sau đó, Google sẽ bắt đầu chuyển hướng người dùng từ trang web cũ sang trang web mới.
  • Trang này hiện bao gồm cả thiết bị di động và máy tính để bàn. Trang cũ chỉ hiển thị các thiết bị di động.
  • Thông tin chi tiết thiết bị. Điều này giống như các trang web trước.
  • Tùy chọn để quản lý quyền truy cập thiết bị và xóa thiết bị nếu muốn. Điều này giống như các trang web trước.

 

định vị thiết bị

Trang My Devices mới tại  mydevices.google.com 

 

định vị thiết bị

Trang My Devices cũ tại google.com/apps/mydevices

 

Updated: Gimasys.

 

Bạn có thể quan tâm: 

 

 

Back To Top
0974 417 099