Cả thế giới đã chuyển lên Cloud, còn bạn thì sao?

Một trong những xu hướng công nghệ nổi bật trong cách mạng số 4.0 là các doanh nghiệp chuyển dịch mô hình từ IT truyền thống lên mô hình điện toán đám mây (Cloud computing). Tuy nhiên, các Doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn khá dè dặt và lo ngại về việc chuyển đổi hệ thống. Nhiều câu hỏi đặt ra về việc chuyển dịch lên Cloud như: Mô hình Cloud có thật sự hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp hay không? Cách thức chuyển dịch có an toàn, không gây gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp?

Là Cloud Partner của Google tại Việt Nam, Gimasys xin trân trọng mời Quý doanh nghiệp tham dự hội thảo trực tuyến thảo luận các vấn đề xung quanh việc chuyển dịch hệ thống với chủ đề “Có nên chuyển dịch hệ thống lên Google Cloud Platform?” vào ngày 04/07/2019 nhằm giới thiệu bộ sản phẩm Google Cloud Platform được cung cấp bởi Google.

Google Cloud Platform là hệ sinh thái Cloud của Google bao gồm các dịch vụ:. 
  • Compute – App Engine, Compute Engine, Container Engine
  • Storage – Cloud Storage, Cloud Datastore, Cloud SQL, Cloud Bigtable
  • Big Data – BigQuery, Cloud Dataflow, Cloud Dataproc, Cloud Pub/Sub
  • Services – Cloud Endpoints, Translate API, Prediction AP

Gimasys sẽ cùng các Quý doanh nghiệp thảo luận về cách thức dịch chuyển lên Google Cloud Platform, tập chung phân tích các lợi ích, thách thức khi chuyển dịch và vận hành hệ thống Cloud thông qua các chủ đề:

  • Những vấn đề cần quan tâm khi triển khai hệ thống On-premise
  • Google Cloud Platform sẽ thay đổi tất cả?
  • Chuyển dịch lên GCP như thế nào?
  • Hãy bắt đầu chuyển dịch cùng Gimasys
  • Q&A

Đăng ký tham dự