Vận hành trên nền tảng được xây dựng cho tương lai của bạn.

Các “đám mây" dường như không có điểm khác biệt. Nhưng sự khác biệt thực sự nằm trong từng chi tiết.

 

Cho dù bạn đang tìm kiếm máy chủ lưu trữ “đám mây” & máy tính cho ứng dụng SaaS của mình, di chuyển cơ sở hạ tầng của bạn sang các “đám mây”, hoặc bạn đã sẵn sàng để sử dụng các tính năng mới nhất của Big Data và Máy học APIs , Google Cloud Platform mang tới những công nghệ mà bạn cần để nhanh chóng xây dựng và phát triển “Những gì tiếp theo" cho công ty của bạn.

 

Dựa trên những kinh nghiệm hợp tác lâu năm của chúng mình chuyên sâu về lĩnh vực điênh toán đám mây, Dito thu hẹp khoảng cách giữa bạn và các công nghệ bằng các dịch vụ tư vấn và dịch vụ CNTT mà có thể hỗ trợ bạn từ A tới Z. Chúng tôi kết hợp với bộ phận kĩ thuật của các bạn để thiết lập, phát triển và khởi động nhanh hơn các lựa chọn ( tính năng) trên nền tảng đám mây được tối ưu hóa cho các thông số kỹ thuật và thông số sử dụng của bạn.

Future-Proof Infrastructure

Di chuyển trực tiếp, các loại máy tùy chỉnh theo khách hàng, thanh toán mỗi phút, cân bằng truyền tải toàn cầu và thời gian khởi động nhanh - tất cả đều làm việc cùng nhau để việc triển khai đám mây của bạn sẵn sàng cho sự tăng trưởng.

Không còn lo lắng về serve

Bắt đầu từ con số không và rồi mở rộng quy mô lên tới hàng triệu, nỗi lo về serve giờ đây chỉ còn trong dĩ vãng. Với Container Engine, App Engine, hoặc Tường lửa, bạn có thể xây dựng các web mở rộng chỉ thuần tuý tập trung vào code.

Phân tích và dữ liệu chuyên sâu

Big Data có thể phân tích ở tốc độ kỳ diệu đáng kinh ngạc với các công cụ ánh sáng đủ cho người dùng doanh nghiệp và làm nền tảng vững chắc cho các nhà nghiên cứu. Các lớp trong Máy học cho một số thông tin chi tiết về "mức độ tiếp theo" vào doanh nghiệp của bạn.

Sức mạnh điện toán vô tận

Từ việc di chuyển các máy ảo để xây dựng các ứng dụng web có thể mở rộng và các phụ trợ IoT, Google Cloud Platform đã sẵn sàng để giải quyết tất cả công việc của bạn.

Giải pháp

Media

Thực hiện truyền tải những công việc quan trọng trên hệ thống cơ sở hạ tầng của Google .

Ứng dụng điện thoại di động

Nhanh chóng và đáng tin cậy phát triển và nâng cao các ứng dụng di động của bạn

Big Data

Nền tảng dữ liệu Big Data tích hợp cho phép bạn khai thác dữ liệu vô hạn.

Dịch vụ tài chính

Tăng thêm số lượng giao dịch an toàn và tìm ra xu hướng từ các mô hình quy mô lớn

Trò chơi

Các trò chơi nền tảng chạy trên các ứng dụng “đám mây” thu hút khán giả toàn cầu

Bán lẻ và thương mại

Giải pháp turn-key front end (hệ thống tương tác hoàn chỉnh) và powerhouse computing (điện toán năng lượng) để giải quyết khối lượng công việc trong ngành thương mại điện tử

Internet of Things

Thu thập, xử lý và phân tích hàng triệu điểm dữ liệu và các thiết bị được kết nối.

Websites & Apps

Các trải nghiệm Web được thực hiện trên các máy ảo nhanh, có thể mở rộng qua mạng cáp quang toàn cầu.

DevOps

Luôn nhạy bén và di chuyển nhanh chóng bằng cách quản lý vòng đời ứng dụng trên GCP.

Perfectly Tailored Cloud Compute Products from Migrating VMs to Building Scalable Web Apps & IoT Backends

Compute Engine – Run large-scale workloads on virtual machines hosted on Google’s infrastructure

App Engine – A platform for building scalable web apps and mobile backends

Container Engine – Run Docker containers on Google’s infrastructure, powered by Kubernetes

Container Registry – Fast, private Docker image storage on Google Cloud Platform

Cloud Functions (ALPHA) – A serverless platform for building event-based microservices

Full Range of Cloud Storage Options – Object Storage – Managed SQL & NoSQL Databases – Archival Storage

Cloud Storage – Powerful, simple and cost effective object storage service with global edge-caching

Cloud SQL – Store and manage data using a fully-managed, relational MySQL database

Cloud Bigtable – Cloud Bigtable is a fast, fully managed, massively scalable NoSQL database service

Cloud Datastore – A managed, NoSQL, schemaless database for storing non-relational data

Persistent Disk – Reliable, high-performance block storage for virtual machine instances

High performance, global fiber network connecting your services to the world

Cloud Virtual Network  Managed networking functionality for your Google Cloud Platform resources

Cloud Load Balancing – High performance, scalable load balancing on Google Cloud Platform

Cloud CDN (Content Delivery Network) – Low-latency, low-cost content delivery using Google’s global network

Cloud Interconnect – Connect your infrastructure to Google’s network edge with enterprise-grade interconnect

Cloud DNS (Domain Name System) – Reliable, resilient, low-latency DNS serving from Google’s worldwide network

Machine Learning APIs as a cloud service brings unmatched speed, scale, and sophistication to your applications

Cloud Machine Learning Services (beta) – Fast, large scale and easy to use Machine Learning services

Cloud Jobs API (alpha) – Powerful job search and discovery built for the talent industry

Cloud Natural Language API – Derive insights from unstructured text using Google machine learning

Cloud Speech API (beta) – Speech to text conversion powered by machine learning

Cloud Translation API – Dynamically translate between thousands of available language pairs

Cloud Vision API – Derive insight from images with our powerful Cloud Vision API

BigQuery – A fast, economical and fully managed data warehouse for large-scale data analytics

Cloud Dataflow – Fully-managed data processing service, supporting both stream and batch execution of pipelines

Cloud Dataproc – Managed Spark and Hadoop service which is fast, easy to use, and low cost

Cloud Datalab (beta) – An easy to use interactive tool for large-scale data exploration, analysis and visualization

Cloud Pub/Sub – Connect your services with reliable, many-to-many, asynchronous messaging hosted on Google’s infrastructure

Genomics – Power your science with Google Genomics

Stackdriver Overview – Monitoring, logging, and diagnostics for applications on Google Cloud Platform and Amazon Web Services

Monitoring – Monitoring for applications running on Google Cloud Platform and Amazon Web Services

Logging – Logging for applications running on Google Cloud Platform and Amazon Web Services

Error Reporting – Identify and understand your application errors

Trace – Find performance bottlenecks in production

Debugger – Investigate your code’s behavior in production

Cloud Deployment Manager – Create and manage cloud resources with simple templates

Cloud Endpoints – Create RESTful services from your code and make them accessible to iOS, Android, and Javascript clients using App Engine

Cloud Console – Your integrated Google Cloud Platform management console

Cloud Shell – Manage your infrastructure and applications from the command-line in any browser

Cloud Mobile App – Manage Google Cloud Platform services from your Android or iOS device

Cloud Billing API – The Google Cloud Billing API provides methods that you can use to programmatically manage billing for your projects in the Google Cloud Platform

Cloud APIs – Programmatic interfaces for all Google Cloud Platform services

Cloud IAM (Identity & Access Management) – Fine-grained access control and visibility for centrally managing cloud resources

Cloud Key Management Service – Manage encryption keys on Google Cloud Platform

Cloud Resource Manager – Hierarchically manage resources by project and organization

Cloud Security Scanner – Automatically scan your App Engine apps for common vulnerabilities

Cloud Platform Security – Deploy on an infrastructure protected by more than 500 top experts in information, application, and network security