Slide thumbnail

Sản phẩm

Trung tâm hỗ trợ và cập nhật dành cho quản trị viên và người dùng.

Google Plus – Mạng xã hội

• Xây dựng mạng xã hội nội bộ giúp tăng cường sự kết nối, chia sẻ giữa các thành viên và thúc đẩy văn hóa tổ chức.

• Xây dựng các cộng đồng nhỏ trong tổ chức để chia sẻ, thảo luận về chuyên môn (R&D, Marketing, HR, …) và các hoạt động ngoại khóa khác (thể thao, âm nhạc, mua bán, …).

• Xây dựng trang thương hiệu giúp quảng bá rộng rãi hình ảnh của tổ chức đến cộng đồng.

• Kết nối trực tiếp với khách hàng và đối tác.