bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Hai thay đổi trong bảng điều hướng cho phần báo cáo của Admin Console

Có gì mới: Google đã có hai thay đổi mới trong Admin Console (cụ thể là bảng điều hướng – navigation) để cải thiện phần hiển thị của báo cáo cho các ứng dụng G Suite cụ thể (app-specific reports).

 

Thứ nhất, Google sẽ đổi tên “Aggregate reports” thành “Apps.”

 

Thứ hai, tất cả các báo cáo cho các ứng dụng cụ thể trước đây thuộc mục Reports > Aggregate reports sẽ được đưa sang thanh điều hướng bên trái. Chúng sẽ xuất hiện dưới một mũi tên có thể mở rộng và được sắp xếp ở 3 phần phụ dưới mục Reports: “Apps,” “Devices,” và “Users.”

Tất cả báo cáo ở cấp độ user trước đây sẽ được lồng vào phần “Users” của mục Report.

Những thay đổi này sẽ cho phép bạn truy cập thẳng vào những báo cáo cần thiết từ trang báo cáo chính trong Admin Console và mang đến sự phân loại rất rõ ràng cho mỗi báo cáo.

Cả hai thay đổi đều có thể được tìm thấy bằng cách truy cập đường dẫn Reports> Apps trong Admin Console

 

Phần báo cáo trong bảng điều hướng cũ:

 

Old report navigation

Phần báo cáo trong bảng điều hướng mới:

 

New report navigation

 

Cập nhật: Gimasys

 

Trở lại đầu trang
0974 417 099