Slide thumbnail

Sản phẩm

Trung tâm hỗ trợ và cập nhật dành cho quản trị viên và người dùng.

Làm việc hiệu quả và linh hoạt hơn

• Thiết bị di động Android của người dùng sẽ kết nối chặt chẽ với công việc của họ. Người dùng có thể làm việc, đưa ra sáng kiến hoặc đưa ra một quyết định khi đang ở hoặc không ở trong văn phòng.

• Kết nối với đồng nghiệp và đối tác ở mọi lúc, mọi nơi với chỉ 1 thiết bị Android.