Slide thumbnail

Hướng lấy mã Transfer Token

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để lấy mã Transfer token

ĐĂNG KÝ G SUITE
Hướng dẫn đăng ký G suite
Link hướng dẫn
Verify domain
Verify domain và trỏ Mx cho domain theo hướng dẫn tại
Link hướng dẫn
Lấy Transfer Token
Lấy Transfer Token để Gimasys kích hoạt dịch vụ chính thức với Google
Link hướng dẫn