Slide thumbnail

Hướng dẫn mua thêm G Suite và dịch vụ add-on

11/05/2018

Hướng dẫn mua thêm G Suite 

 

 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống đặt hàng Gimasys, tại giao diện “Bảng điều khiển”, nhấn vào icon xem ở bên phải.

 

Bước 2: Chọn nút chức năng mua thêm

 

Bước 3: Nhập thông tin về số lượng tài khoản cần mua thêm và ngày bắt đầu, sau đó nhấn vào nút “Đặt hàng”.

 

Hướng dẫn mua thêm dịch vụ ADD-ON

 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống đặt hàng Gimasys, tại giao diện “Bảng điều khiển”, nhấn vào icon xem ở bên phải.

Bước 2: Nhấn vào nút chức năng ” Thêm dịch vụ”

Bước 3: nhập thông tin ngày bắt đầu và số lượng ở mỗi dịch vụ cần mua. Chú ý: những dịch vụ không có nhu cầu sử dụng thì để là 0.