Slide thumbnail

Công Ty Aquent

16/03/2016

Là công ty toàn cầu về Marketing và Design với hơn 45 trụ sở và khoảng 700 nhân viên tại Úc, Châu Âu, Nhật Bản và Bắc Mĩ. G Suite đã thay thế rất nhiều các giải pháp khác Aquent đã sử dụng cho email, thời gian biểu, chat… giúp công ty giảm hơn 60% chi phí bản quyền cho các giải pháp này. Đồng thời, nguồn lực cần cho việc hỗ trợ kỹ thuật cũng gần như được tiêu giảm.