bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Báo cáo trong G Suite admin: Hiển thị các thông tin mới về bảo mật tài khoản người dùng

Có gì mới: Google đang thêm các công cụ mới để giúp admin xác định hoạt động đáng ngờ và xem tác động từ những thay đổi chính sách bảo mật. Admin G Suite có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài khoản người dùng và đảm bảo vấn đề bảo mật cho doanh nghiệp của họ.

Để thành công, họ cần các thông tin tổng quan về hoạt động của tài khoản người dùng. Đó là lý do Google thêm phần báo cáo trong Admin console để hiển thị thêm thông tin về hoạt động của những tài khoản này.

Giám sát hành vi đáng ngờ của tài khoản

Admin G Suite (Workspace) có thể sử dụng báo cáo để kiểm tra và đặt cảnh báo đối với các hành động quan trọng của người dùng, bao gồm:

  • Thay đổi mật khẩu
  • Bật hoặc tắt xác minh hai bước
  • Thay đổi thông tin khôi phục tài khoản (số điện thoại, câu hỏi bảo mật và email khôi phục)

Lọc các hành động được thực hiện bởi một người dùng cụ thể

Thông tin liên quan tới các hoạt động người dùng sẽ giúp admin xác định hành vi đáng ngờ và phát hiện khi nào tài khoản người dùng có thể đã bị xâm phạm. Ví dụ: admin có thể thấy rằng gần đây người dùng đã thay đổi cả mật khẩu và thông tin khôi phục mật khẩu. Đây có thể là dấu hiệu của một tên hacker chiếm đoạt tài khoản. Sử dụng các báo cáo này, admin có thể theo dõi thời gian và địa chỉ IP của những thay đổi để xem liệu có điều bất thường hay không. Tùy thuộc vào điều tra của các admin, họ có thể có các hành động thích hợp (ví dụ: đặt lại mật khẩu, tắt quy trình xác minh 2 bước) để khôi phục tài khoản người dùng.

Xem Help Center để tìm hiểu thêm làm thế nào để giám sát hoạt động tài khoản người dùng và cài đặt cảnh báo các hoạt động đáng ngờ.

Xem tác động của việc thay đổi chính sách bảo mật

Những báo cáo mới cũng có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho các phương án bảo mật của doanh nghiệp. Ví dụ: admin có thể theo dõi tiến trình triển khai các phương thức của toàn bộ doanh nghiệp, từ đó tăng khả năng thực hiện quy trình xác minh hai bước củ người dùng.

Để xem báo cáo này, hãy vào Admin console > Reports > Audit > Users Accounts (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên> Báo cáo> Kiểm tra> Tài khoản người dùng).

Lọc các hoạt động theo ngày và loại

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099