Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Xuất những bài thuyết trình trong định dạng Open Document Presentaion (ODP) từ Slides

06/12/2016

Để có thể lưu các Slides trong các định dạng tập tin Open Document Presentaion (.odp) được yêu cầu từ cộng đồng mã nguồn mở hoặc các tổ chức mà sử dụng phần mềm văn phòng mã nguồn mở, như là LibreOffice và OpenOffice. Với chương trình này, bạn có thể tải những bài thuyết từ từ Google Slides của bạn ở định dạng tập tin ODP.

Ở trang thuyết trình Google Slides, bấm File >​ ​Download as >​ ​ODP Document (.odp)​ để tải bài thuyết trình của bạn dạng file ODP. File sẽ được lưu ở thư mục download mặc định của bạn.

Bây giờ bạn có thể nhập và xuất 3 định dạng file OpenDocument File chủ yếu: những file odt cho tài liệu, ods cho spreadsheets, và odp cho các trang trình chiếu.

 

OpenDocument Presentation (ODP) format

 

Lưu ý rằng: một số định dạng (như là bảng và các hình dạng phức tạp) có thể bị mất trong quá trình chuyển đổi tập tin.

Nguồn: GiMASYS

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng