Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Các ngôn ngữ mới được hỗ trợ trong Google Docs, Slides

11/12/2017

Có gì mới?  Dù bạn hay đồng nghiệp hay khách hàng của bạn ở nơi đâu trên thes giới, Google đều muốn đảm bảo rằng Google Docs, Slides có thể giúp cho công việc của bạn. Đó là lí do vì sao Google đã thêm vào các phông chữ mới trong Docs và Slides để hỗ trợ 62 ngôn ngữ, bao gồm cả những ngôn ngữ không phải Latin như Cyrillic và Devanagari (và sắp tới sẽ nhiều hơn nữa!)

 

Google supports new languages

 

Để tìm những phông chữ mới này, bạn chỉ cần ấn vào “More fonts” ở phần đoạn cuối của lựa chọn “Fonts” trên thanh công cụ. Ở đây bạn cũng sẽ thấy những phông chữ được gợi ý dựa trên ngôn ngữ của văn bản.

 

 

Thêm vào đó, Google cũng tạo ra những mẫu templates của Google Docs, Sheets, Slides, Forms bằng 4 ngôn ngữ mới: European Spanish, Latin American Spanish, French, và Brazilian Portuguese. Các ngôn ngữ tiếp theo sẽ sớm được bổ sung, bao gốm cả tiếng Hindi.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng