bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Những thay đổi quan trọng đối với các ứng dụng G Suite và cách quản lý khôi phục tài khoản kém an toàn hơn cho quản trị viên

Có gì thay đổi

Google đang thực hiện một số cập nhật về cách bạn quản lý cài đặt ứng dụng (LSA) kém an toàn và cài đặt khôi phục tài khoản (AR) trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Đây là một phần trong việc di chuyển rộng hơn các trang bảng điều khiển Quản trị viên của Google sang trải nghiệm đơn giản và hợp lý hơn và sẽ ảnh hưởng đến các phần trong Bảng điều khiển quản trị> Bảo mật> Cài đặt> Ứng dụng bảo mật và Bảng điều khiển quản trị> Bảo mật> Cài đặt> Khôi phục tài khoản. Trong những phần đó bạn có thể nhận thấy:

  • Một giao diện được cập nhật, sắp xếp lại các cài đặt để giúp chúng dễ dàng tìm kiếm và thay đổi hơn.
  • Một hệ thống mới để áp dụng các chính sách dựa trên nhóm trong các lĩnh vực này. Do thay đổi này, các cài đặt hiện tại sẽ được chuyển sang hệ thống mới. Xem “Chi tiết bổ sung” bên dưới để biết thêm thông tin.

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên

Tại sao lại quan trọng

  • Các bản cập nhật giao diện sẽ làm cho các cài đặt bảo mật dễ tìm thấy hơn, giảm số lần nhấp để quản lý các cài đặt này. Hệ thống chính sách dựa trên nhóm mới là cùng một hệ thống được sử dụng trong các lĩnh vực khác của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và do đó sẽ quen thuộc và trực quan hơn hệ thống cũ. Hệ thống mới cho phép áp dụng nhiều chính sách dựa trên nhóm trong một chế độ xem UI duy nhất và cho phép quản lý các chính sách độc quyền bằng cách sử dụng các nhóm, thay vì kết hợp chính sách dựa trên OU với các ngoại lệ dựa trên nhóm.

Tính khả dụng

  • Có sẵn cho khách hàng G Suite Basic, G Suite Business và G Suite Enterprise
  • Không có sẵn cho G Suite cho Giáo dục (Google Workspace for Education) , G Suite Enterprise cho Giáo dục và G Suite cho khách hàng phi lợi nhuận
  • Không có sẵn cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Thông tin thêm

Là một phần của việc di chuyển các trang LSA và AR sang UI mới, chúng tôi sẽ di chuyển mọi chính sách dựa trên nhóm hiện đang áp dụng sang hệ thống dựa trên nhóm mới. Di chuyển này sẽ không có tác động chức năng cho hầu hết khách hàng

Tuy nhiên, đối với một số lượng rất nhỏ các tổ chức (cụ thể là các tổ chức hiện có chính sách dựa trên nhóm cho LSA và AR được áp dụng ở cấp độ OU trẻ em), quá trình chuyển đổi này có thể ảnh hưởng đến cài đặt hiện tại của bạn. Chúng tôi sẽ gửi email cho quản trị viên chính tại các tên miền bị ảnh hưởng với nhiều chi tiết hơn về cách chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi và hướng dẫn cách chuẩn bị. Nếu bạn không nhận được email, không cần thực hiện hành động nào.

Bắt đầu

Quản trị viên: Các chính sách hiện tại sẽ được tự động di chuyển sang hệ thống chính sách dựa trên nhóm mới trừ khi bạn được thông báo qua email (xem chi tiết bổ sung trên ở trên). 

Người dùng cuối: Không có thay đổi gì

Trước đó
Trước đó
Sau này
Sau này

Tốc độ triển khai

Các miền phát hành nhanh chóng và theo lịch trình: Ra mắt dần dần (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2020.

Tính khả dụng

Khả dụng cho tất cả mọi người sử dụng G Suite (Google Workspace)

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099