Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Cài đặt yêu cầu tự động đối với di động để bảo vệ dữ liệu

07/08/2017

Có gì mới: Dù nhân viên của bạn sử dụng thiết bị gì đi nữa thì việc bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp cũng đều cần sự đơn giản. Điều này đặc biệt đúng khi rất nhiều người sử dụng thiết bị di động để làm việc. Trong lần ra mắt này chúng tôi giới thiệu các quy định mới cho việc Quản lý thiết bị di động để các bạn có thể kiểm soát các thiết bị của mình chủ động hơn.

Quản trị viên G Suite giờ đây có thể tùy chỉnh các yêu cầu khi một sự việc nào đó xảy ra và đi kèm là những hành động tương ứng. Cụ thể, với bản G Suite Enterprise, nếu một vấn đề được liệt kê trong danh sách xảy ra với 1 thiết bị trong doanh nghiệp của bạn thì hành động tương ứng sẽ tự động được tiến hành bởi Mobile Management.

 

 

Một vài ví dụ về các quy định mà bạn có thể thiết lập:

  • Cho phép lựa chọn các thiết bị tại thời điểm các thiết bị đăng nhập.
  • Chặn quyền truy cập vào dữ liệu doanh nghiệp khi người dùng cài đặt một ứng dụng cụ thể.
  • Chặn quyền truy cập vào thiết bị hoặc xóa tài khoản nếu người dùng mở khóa màn hình thất bại hơn 5 lần.
  • Chặn quyền truy cập vào thiết bị hoặc xóa tài khoản nếu thấy có hành vi đáng ngờ trên thiết bị.

 

Nếu quy định bạn muốn thiết lập không có sẵn trong giao diện hiện tại thì bạn có thể tự cài đặt. Trước đây bạn sẽ cần phải tạo ra 1 kịch bản cụ thể và tận dụng API của chúng tôi để tự động hóa bất kì hành động nào trên thiết bị di động.

 

 

Mục tiêu của chúng tôi trong lần này là tự động hóa những nhiệm vụ lặp lại mà quản trị viên vẫn phải tự tay làm trong khi vẫn bảo vệ được dữ liệu của doanh nghiệp.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng