bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Cải thiện quyền kiểm soát khi truy cập ngoại tuyến trong Google Docs, Sheets, và Slides trên trình duyệt.

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và độc quyền là ưu tiên hàng đầu của các quản trị viên G Suite, chỉ cho phép người người dùng cuối làm việc thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi dù là kết nối hay không kết nối Internet. Với tính năng này, quản trị viên có thể cài đặt trong admin Console việc đăng nhập vào Google Docs, Sheets, Slides khi ngoại tuyến.

Các quản trị viên sẽ có nhiều lựa như bên dưới để quản lý việc đăng nhập ngoại tuyến trên máy tính bàn (trong admin console chọn Apps -> G Suite -> Drive và Docs -> Data Access.

1. Kiểm soát việc truy cập ngoại tuyến bằng chính sách của thiết bị – Nếu quản trị viên chọn tùy chọn này, thì cần bổ sung thêm một bước để kiểm soát việc truy cập ngoại tuyến cho người dùng. Quan trọng là:

  • Nếu quản trị viên không muốn mở tính năng đăng nhập ngoại tuyến cho bất kì người dùng trong domain đó, thì người quản trị viên nên chọn tính năng này và không cần làm thêm các bước bổ sung để thực hiện các chính sách thiết bị trên các máy tính được quản lý.
  • Nếu việc truy cập ngoại tuyến đã được kích hoạt trước đó trong tổ chức và người quản trị chọn tính năng này, thì người dùng trong domain này sẽ mất quyền truy cập ngoại tuyến cho tới khi người quản trị làm các bức bổ sung để thực hiện các chính sách thiết bị trên các máy tính được quản lý.

2. Cho phép người dùng kích hoạt truy cập offline (đề nghị) – nếu người quản trị viên chọn tính năng này, các người dùng cuối có thể tự kích hoạt tính năng truy cập ngoại tuyến từ Docs hoặc cài đặt Drive của họ. Trước khi làm, người dùng được hỏi máy tính có đang tính cậy không và cảnh báo không được kích hoạt cài đặt ở bất kì thiết bị dùng chung hoặc công cộng.

 

Tuy cập ngoại tuyến vào Docs, Sheets, Slides

Nếu việc truy cập ngoại tuyến được kích hoạt cho tất cả, hoặc các máy tính đặc biệt, thì các tài liệu Docs, Sheets, và Slies trên các máy tính này sẽ tự động đồng bộ với thiết bị và tính năng ngoại tuyến đã sẵn sàng. Điều này sẽ giúp người dùng trải nghiệm trên Docs, Sheets, và Slides, cho phép người lao động làm việc liên tục, không bị gián đoạn, thập chí khi kết nối mạng chậm hoặc không kết nối được. Vui lòng lưu ý những cài đặt này sẽ không có thể sử dụng cho các tài liệu không phải Dos, Sheets, Slides trên Drive.

Nếu trước đó bạn đã cho phép người dùng có thể kích hoạt tính năng ngoại tuyến trên Docs, cài đặt thứ 2 ở trên (Cho phép người dùng kích hoạt truy cập offline (đề nghị)  sẽ ở chế độ ON khi các cài đặt mới này được triển khai, điều đó có nghĩa là người dùng sẽ tiếp tục được phép truy cập ngoại tuyến.

Nếu  trước đó bạn không cho phép người dùng kích hoạt  tính năng ngoại tuyến trên Docs, cài đặt đầu tiên ở trên Kiểm soát việc truy cập ngoại tuyến bằng chính sách của thiết bị) sẽ để chế độ On khi các cài đặt mới này được triển khai, nghĩa là người dùng sẽ không được phép truy cập ngoại tuyến cho đến khi quản trị viên bổ sung thêm các bước được yêu cầu để thực hiện chúng.

Vui lòng lưu ý rằng các cài đặt này chỉ áp dụng cho cái tài liệu Docs, Sheets, và slides trong trình duyệt Chrome trên một máy tính: Chúng không bị ảnh hưởng bởi việc đồng bộ tự động tới các thiết bị iOS và Android hoặc các tài liệu được đồng bộ sử dụng Google Drive cho Mac/PC.

Trở lại đầu trang
0974 417 099