Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Cảnh báo phản hồi email bên ngoài để giảm thiểu việc rò rỉ thông tin

09/06/2017

Tính năng bảo mật mới của Gmail sẻ cảnh báo người dùng G Suite khi trả lời các email được gửi từ tên miền bên ngoài và không có trong danh sách liên hệ của họ. Tính năng này có thể giúp doanh nghiệp chống lại các email giả mạo, cũng như lỗi người dùng phổ biến khi gửi email đến các địa chỉ liên lạc sai.

 

Cách thức hoạt động

  • Khi người dùng nhấn reply trong Gmail, Google sẽ quét danh sách người nhận, bao gồm cả địa chỉ trong CC và BCC. Nếu người nhận là địa chỉ ngoài công ty và không có trong Danh bạ, Google sẽ hiển thị cảnh báo.
  • Google nhận dạng domain phụ và domain bí danh giống như domain chính, do đó người dùng sẽ không bị cảnh báo khi gửi email đến địa chỉ thuộc các domain phụ của công ty.
  • Nếu người nhận bị cảnh báo, người dùng có thể tắt cảnh báo này và tiếp tục trả lời. Google sẽ không hiển thị lại cảnh báo cho người nhận này nữa.
  • Cảnh báo phản hồi bên ngoài được thiết lập trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong mục Cài đặt Gmail nâng cao và đang được chạy mặc định. Nó có thể được bật hoặc tắt theo đơn vị tổ chức hoặc cho toàn bộ domain.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng