Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Chế độ nhắc nhở bằng điện thoại được cải tiến xác minh qua 2 bước

14/03/2017

Chế độ nhắc nhở bằng điện thoại được cải tiến xác minh qua 2 bước

 

Tháng 6 năm 2016, chúng tôi giới thiệu chế độ nhắc bằng điện thoại xác minh qua 2 bước, cung cấp cho người dùng một tùy chọn khác để giữ an toàn cho tài khoản của họ. Với lần khởi chạy này, người dùng đã chọn tham gia nhận lời nhắc  bằng điện thoại qua 2 bước sẽ nhận thấy những cải tiến cho thông báo họ nhận được khi cố gắng đăng nhập. Ví dụ: khi có hiệu lực, họ sẽ thấy thêm chi tiết về yêu cầu đăng nhập, như khi nào và nơi nó được tạo ra. Những nhắc nhở cải tiến này sẽ xuất hiện trên cả thiết bị Android và iOS.

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng