Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Chèn các video từ Google Drive vào Google Slides

13/03/2017

Người dùng có thể chèn và mởi các Video trong Google Drive vào Google Slides, và bổ sung thêm các video từ Youtube.

gf

 

 

Một khi người dùng đã thêm một video từ Drive cho bài thuyết trình,  họ có thể chọn khi nào có thể bắt đầu phát video và khi nào dừng lại, có thể để chế độ chạy tự động khi thuyết trình, và nó có thể dừng lại và tiếp tục.  Đơn giản bấm chuột phải vào video và chọn Video options.

 

Video options (1)

 

Trường hợp có một người nào đó đang xem bài thuyết trình của bạn mà không có quyền để xem video được nhúng trong đó, lúc này họ sẽ yêu cầu bạn được cấp quyền đăng nhập để xem.

 

Lưu ý rằng trong khi bạn mở các video ở Drive trong Slides trên Web hoặc thiết bị di động, bạn có thể thêm chúng từ ứng dụng của web.

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng