Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Chức năng phân cấp trang được mở rộng trong Google Sites mới

10/11/2017

Có gì mới? : Google hiểu rằng rất nhiều trang sites của bạn cần chức năng phân cấp trang chi tiết hơn. Đó là lí do khiến Google tạo đặt 5 cấp độ của các trang trong Google Sites phiên bản mới, nâng cấp từ 2 cấp độ được cho phép trước đây. Để phân cấp các mục trong trang, bạn chỉ cần kéo và thả nó vào vị trí bạn mong muốn  từ danh mục Trang (Pages menu) ở phía bên phải của màn hình –  hoặc sử dụng một trong số các phím tắt mới.

 

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng