bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Chuyển đổi doanh nghiệp với Google Apps for Work

Chuyển đổi doanh nghiệp là những thay đổi về măt cơ bản của hoạt động vận hành kinh doanh để phù hợp với sự chuyển biến của môi trường thị trường.

Chuyển đổi với Google for Work không chỉ đơn giản là thay đổi hệ thống email và lịch làm việc. Để có giá trị tối đa trong việc đầu tư, doanh nghiệp cần phải được chuẩn hóa cho quá trình chuyển đổi. Google for Work được chọn bởi các doanh nghiệp có tầm nhìn về việc đưa doanh nghiệp của mình tới công nghệ của tương lai, sử dụng các công cụ làm việc tương tác trực tiếp trong thời gian thực để dẫn đầu trong ngành công nghiệp của mình. Google có thể giúp các doanh nghiệp bằng những giải pháp cho cuộc chuyển đổi thành công.

 

1

 

Chuyển đổi doanh nghiệp là một quá trình chính thức để thực hiện những điều mà doanh nghiệp thực sự cần nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của quy trình làm việc và tái đầu tư cho tương lai. Khi áp dụng Google for Work, các hoạt động chuyển đổi bao gồm:

–  Phân tích quy trình làm việc hiện tại.

– Tập hợp các ý tưởng mới.

– Liên kết các ý tưởng với các chức năng sáng tạo của Google for Work.

– Tích hợp mở rộng với những ứng dụng custom trong trường hợp cần thiết.

– Tái thiết lập chu kỳ mới cho công ty dựa trên quy trình công nghệ tiên tiến.

Gimasys không chỉ cung cấp sản phẩm Google for Work mà còn hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên quá trình chuyển đổi thông qua tư vấn giải pháp, các gói hỗ trợ và đào tạo.

Trở lại đầu trang
0974 417 099