bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Di chuyển các files và thư mục trong Google vào Team Drives

Sau khi tính năng Team Drives được công bố vào tháng 3, có thể bạn và người dùng có các nội dung cần phải di chuyển từ Google Drive (ví dụ: Drive của tôi) vào các không gian Team Drive mới này. Với tư cách là quản trị viên G Suite, bạn sẽ có 3 cách để thực hiện việc này:

 

 

 

  1. Cho phép người dùng di chuyển các file đến Team Drives

 

Nếu bạn bật thiết lập này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên (Apps> G Suite> Drive and Docs> Migration Settings > Allow users to migrate files to Team Drives), người dùng của bạn sẽ có thể di chuyển các tập tin riêng lẻ vào Team Drives, miễn là họ có Quyền Chỉnh Sửa các tập tin này và chủ sở hữu của tập tin đó cũng phải là thành viên của Team Drive.

 

Migration Settings 1

 

  1. Di chuyển các thư mục như một quản trị viên cấp cao

 

Nếu bạn là quản trị viên cấp cao và có quyền truy cập xem hoặc quyền cao hơn vào thư mục Drive hiện tại, bạn có thể tự chuyển thư mục đó sang Team Drive. Truy cập Help Center để biết hướng dẫn chi tiết.

 

 

  1. Ủy quyền quyền di chuyển của quản trị viên cho người dùng cá nhân

Nếu bạn là quản trị viên cấp cao, bạn có thể ủy quyền quản trị được mô tả trong tùy chọn 2 cho bất kỳ người dùng nào trong tên miền của bạn. Sau đó, họ sẽ có thể di chuyển thư mục My Drive vào Drive của Nhóm. Để có hướng dẫn từng bước về việc cấp các quyền di chuyển quản trị này,  chi tiết tại Help Center

 

Migration Privilege

 

Bất kể bạn chọn tuỳ chọn nào, nhưng cần lưu ý  khi di chuyển các tệp và thư mục vào Drive của Nhóm:

  • Bất kỳ tệp nào được chuyển đến Team Drive sau đó sẽ thuộc sở hữu của Team Drive chứ không phải cá nhân.
  • Các tệp đã di chuyển sẽ vẫn nằm trong Chia sẻ với người dùng và vị trí gần đây của người dùng nhưng chúng sẽ bị xóa khỏi tất cả các vị trí Drive khác (ví dụ: Drive của tôi).
  • Quyền hạn và liên kết chia sẻ tập tin sẽ không thay đổi khi nó được chuyển vào Team Drive. Những người không phải là thành viên của Team Drive sẽ vẫn có thể truy cập vào tệp đó bằng các quyền đã được cấp trước đây của họ.

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập vào Help Center

 

 

 

Trở lại đầu trang
0974 417 099