Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Gmail và Google Calendar có nhiều ưu thế mạnh trên iOS

06/12/2016

Google đã thay đổi một số trên ứng dụng Gmail và Google Calendar trên iOS.

Ứng dụng Gmail mới cho iOS.

Với nâng cấp này cho ứng dụng Gmail trên iOS, bạn sẽ chú ý một số thay đổi thủ vị như: sự kiểm ta kỹ lượng lớn nhất của ứng dụng trong gần 4 năm. Gmail mà bạn biết và yêu thích, một cái nhìn tương mới, quá trình chuyển đổi kiểu dáng đẹp và một số tính năng cao được yêu cầu và nó sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Với ứng dụng mới, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn – dù bạn đang cố gắng tìm kiếm tin nhắn từ đồng nghiệp đã gửi tháng trước đó, hoặc là đang cố gắng để tìm những các công việc trong inbox vào buổi sáng thứ hai.

Gmail iOS

Bạn có thể:

  • Undo Send: sẽ tương tự như khi bạn làm trên desktop, để tránh những sai lầm.
  • Tìm kiếm nhanh hơn với kết quả tức thì và gợi ý chính tả ( ví dụ khi bạn gõ “ flighht” nhưng thật sự bạn lại muốn đánh “flight”.
  • Trượt để lưu trữ hoặc xóa, sẽ dễ dàng xóa ra khỏi inbox của bạn.

Gmail and Calendar iOS

Google Calendar: Đã nâng cấp

Dựa theo những phản hồi, ứng dụng Google Calendar trên iOS có những mọt số tính năng mới, nổi bật:

  • Xem theo tháng và theo tuần trong không gian xem, thậm chí bạn có thể thấy lịch trình của bạn trong nháy mắt.
  • Hỗ trợ tìm kiếm điểm nổi bật, bạn có thể tìm kiếm các sự kiện, các nhắc nhở và mục địch trong Apple’s Spotlight Search và tìm kiến những gì bạn cần một cách nhanh nhất.
  • Thay đổi các lịch. Nếu bạn thường xuyên xem các ngày trong lịch không phải Gregorian (giáo hoàng)  – Giống như lịch âm. Islamic hoặc Hindo – Bây giờ bạn có thể thêm Calendar để dễ dàng thấy các ngày đó trong Calendar hiện tại của bạn.

Calendar iOS

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng