Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Apps – Bài trình bày trên YouTube

22/06/2016

Trong tháng 5/2016, Google tiếp tục đưa ra các show trình bày cho người xem như về: làm thế nào để làm việc hiệu quả và thông minh hơn với Google Apps trên YouTube.

 

Ngoài ra, Google cũng thực hiện 1 show về Android for Work – giải thích cách quản lý dữ liệu công việc trên thiết bị cá nhân.

 

Update: GiMASYS

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng