Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Apps Martketplace

11/03/2016

Google Apps Marketplace là một sản phẩm của Google Inc. Đây là một kho online được tạo ra để giúp người dùng cá nhân và các tổ chức tìm kiếm, mua và thi hành việc ích hợp các ứng dụng web trên cloud có thể làm việc với Google Apps (Gmail, Google Drive, Google Sites, Google Calendar, Google Contacts, etc.) và với các phần mềm của bên thứ 3. Một số ứng dụng là miễn phí, một số thì phải trả phí. Các ứng dụng dựa trên Google APIs hoặc Google Apps Script.

 

Apps Marketplace bổ sung các ứng dụng của bên thứ 3 với các logins liên quan và nhiều điểm tích hợp cho người dùng Google Apps. Các nhà phát triển có thể sử dụng Google Apps Marketplace để tạo danh sách các dịch vụ và ứng dụng nhắm đến các tổ chức, cơ sở, hoặc doanh nghiệp sử dụng Google Apps. Marketplace bao gồm CRM, quản lý dự án, hỗ trợ khách hàng, tài chính, email marketing… Khi ứng dụng đã được xây dựng, admin có thể bán ứng dụng hoặc dịch vụ đó ngay lập tức cho người dùng. Người lập trình có thể xây dựng ứng dụng cho họ và nó không bắt buộc phải sử dụng App Engine. Họ có thể phát triển và tích hợp các ứng dụng với Google Apps nhờ Google Apps APIs hoặc các điểm mở rộng.

 

GoogleAppsMartketplace_555x300

 

Khi Marketplace được cài đặt trên domain của doanh nghiệp, những ứng dụng của bên thứ 3 sẽ làm việc như những ứng dụng nguyên bản của Google. Với sự thông qua của quản trị viên, các  ứng dụng tương tác với calendar, email, tài liệu và contact data để làm tăng năng suất làm việc. Các quản trị viên có thể quản lý các ứng dụng từ bảng điều khiển quen thuộc của Google Apps, và các nhân viên có thể mở ứng dụng đó trong các ứng dụng của Google. Với tích hợp OpenID, người dùng có thể truy cập các ứng dụng khác mà không cần đăng nhập từng ứng dụng một. Các ứng dụng được tích hợp bao gồm cả khả năng single sign-on, do đó giới hạn được số lượng passwords mà người dùng cần phải nhớ. Các ứng dụng này cũng loại trừ được ấn đề cập nhật phần mềm, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu theo cách thủ công. Kết quả là năng suất làm việc được nâng cao và người dùng công nghệ sẽ được giảm bớt khối lượng công việc.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng